- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  • Picture 3

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561  
ข่าววันที่ 07 มกราคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561  
ข่าววันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเทียบความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561  
ข่าววันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
ข่าววันที่ 07 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 89  ข่าว คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์