- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  • Picture 3

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
 
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ข่าววันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2563  
ข่าววันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
กรอบแนวคิดการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา2563  
ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ตัวอย่างแบบขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ข่าววันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 92  ข่าว คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์