- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  • Picture 3

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
 
แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2563  
ข่าววันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
กรอบแนวคิดการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา2563  
ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ตัวอย่างแบบขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ข่าววันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ขอเรียนเชิญฌข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปเเห่งประเทศไทย  
ข่าววันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 91  ข่าว คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์