- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  • Picture 3

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
 
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเทียบความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561  
ข่าววันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
ข่าววันที่ 07 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560  
ข่าววันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้สอน ผู้ช่วยสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  
ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 87  ข่าว คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์