- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  
  • Picture 3
  • Picture 3

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนิสิต
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
 
ศึกษาทั่วไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งตอบโจทย์นโยบาย 4.0  
ข่าววันที่ 08 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559  
ข่าววันที่ 11 ตุลาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  
ข่าววันที่ 06 ตุลาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2559  
ข่าววันที่ 15 กันยายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 82  ข่าว คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  
citcoms จัดหลักสูตรอบรม ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2559 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2559  
ข่าววันที่ 20 เมษายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
ประชุมรับนโยบาย  
ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนผู้อ่าน 1726 คน
อ่านต่อ  
 ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ทั้งหมด : 2  ข่าว คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด 

  หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย


 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์