[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 16 มกราคม 2560
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 26 ตุลาคม 2559
[ สรุปผลโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 11 ตุลาคม 2559
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 11 ตุลาคม 2559
[ ข้อมูลรายการวัสดุ กองการศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558] เพิ่มเมื่อ 06 ตุลาคม 2559
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2559] เพิ่มเมื่อ 26 ตุลาคม 2559
[ GE : ทางสู่ความสุขและความสำเร็จ ในศตวรรษนี้] เพิ่มเมื่อ 11 สิงหาคม 2559
[ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 17 สิงหาคม 2559
[ แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ ผลงานอาจารย์ผู้สอน Best Pactice ในระดับประเทศ] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ โครงการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ เนื้อหาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป , LO] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ คำสั่งเเต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559
[ ชุมชนกระบวนกร มจธ. เป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจการเรียนรู้ด้านจิตใจ การค้นหาเเลกเพื่อเเลกเปลี่ยนตนเอง สร้างสังคมของการอยู่ร่วมอย่างมีความสุข กระบวนการจัดการเรียนรู้ จิตตปัญญาศึกษา] เพิ่มเมื่อ 07 กรกฏาคม 2559
[ ชุมชนกระบวนกร มจธ. เป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจการเรียนรู้ด้านจิตใจ การค้นหาเเลกเพื่อเเลกเปลี่ยนตนเอง สร้างสังคมของการอยู่ร่วมอย่างมีความสุข รายงานการดำเนินงานแตกหน่อกระบวนกร] เพิ่มเมื่อ 07 กรกฏาคม 2559
[ สรุปโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558] เพิ่มเมื่อ 25 เมษายน 2559
รายการแบบฟอร์ม ทั้งหมด : 72 รายการ << ย้อนกลับ [1][2][3][4] หน้าถัดไป>>
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2535, กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์