- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน-
ดูกิจกรรมอื่น  

 


สารคดีสั้น "คนไทย หัวใจรักชาติ" 001272


สารคดีสั้น "คนไทย หัวใจรักชาติ" 001272


VDO ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2558
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ


Present กองการศึกษาทั่วไป


วีดีโอกิจกรรมกองและโครงการรายวิชากองการศึกษาทั่วไป


GE. Appreciation Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


สร้างคนเพื่อความเป็นพลเมืองโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยท่านกษิต ภิรมย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง


ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์


GE. Appreciation Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557

 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์