คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
วันที่ประกาศข่าว 03 พฤศจิกายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
แผนการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2563  
วันที่ประกาศข่าว 28 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
กรอบแนวคิดการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา2563  
วันที่ประกาศข่าว 29 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
ตัวอย่างแบบขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
ขอเรียนเชิญฌข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปเเห่งประเทศไทย  
วันที่ประกาศข่าว 22 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ  
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 92 ข่าว หน้า 1/19
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์