แผนการสอนรายวิชา-001275-อาหารและวิถีชีวิต  
วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียน 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
วันที่ประกาศข่าว 09 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
วันที่ประกาศข่าว 25 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001201 ทักษะภาษาไทย  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
Course Syllabus รายวิชา 001201 ทักษะภาษาไทย  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
มคอ.3 รายวิชา 001201 ทักษาภาษาไทย  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  
วันที่ประกาศข่าว 14 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001275  
วันที่ประกาศข่าว 12 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์วิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ภาคฤดูร้อน/2559 ห้องปราบไตรจักร 52  
วันที่ประกาศข่าว 06 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์วิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ภาคฤดูร้อน/2559 ห้องปราบไตรจักร 32  
วันที่ประกาศข่าว 06 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ให้นิสิตเข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบเรื่อง การใช้งานและความเท่าทันผลกระทบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของนิสิตที่เรียนในรายวิชา 001238 การรู้เท่าทันสื่อ  
วันที่ประกาศข่าว 28 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ตารางสอบ NUSET Standard English Test English for Acedemic Proposes 001213  
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
ตารางสอบ NUSET Standard English Test English for Acedemic Proposes 001213 อ่านต่อ
ตารางสอบ NUSET Standard English Test Development English 001212  
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
ตารางสอบ NUSET Standard English Test Development English 001212 อ่านต่อ
วิธีเข้าเรียนกิจกรรมวิชา001231แบบออนไลน์  
วันที่ประกาศข่าว 21 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
รายชื่อนิสิตที่มีตารางเรียนซับซ้อนในรายวิชา 001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต  
วันที่ประกาศข่าว 23 ธันวาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 34 ข่าว หน้า 1/3
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์