เกณฑ์การประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day)  
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิต GE. Appreciation Day  
วันที่ประกาศข่าว 09 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
อาหารในชีวิตประจำวัน-การดูแลสุขภาพองค์รวม รายวิชา 001275 ไฟล์ word  
วันที่ประกาศข่าว 03 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
อาหารในชีวิตประจำวัน-การดูแลสุขภาพองค์รวม รายวิชา 001275  
วันที่ประกาศข่าว 03 กันยายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียน 001233 ไทยกับประชาคมโลก  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียน 001222 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม  
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
แผนการสอนรายวิชา-001275-อาหารและวิถีชีวิต  
วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียน 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
วันที่ประกาศข่าว 09 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
วันที่ประกาศข่าว 25 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001201 ทักษะภาษาไทย  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
Course Syllabus รายวิชา 001201 ทักษะภาษาไทย  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
มคอ.3 รายวิชา 001201 ทักษาภาษาไทย  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  
วันที่ประกาศข่าว 14 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 001275  
วันที่ประกาศข่าว 12 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์วิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ภาคฤดูร้อน/2559 ห้องปราบไตรจักร 52  
วันที่ประกาศข่าว 06 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 40 ข่าว หน้า 1/3
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 2 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์