ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ GE Show & Share "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อผู้เรียนยุคดิจิทล"  
วันที่ประกาศข่าว 18 มิถุนายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
อ่านต่อ
citcoms จัดหลักสูตรอบรม ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2559 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2559  
วันที่ประกาศข่าว 20 เมษายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
citcoms จัดหลักสูตรอบรม ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2559 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://citcoms.nu.ac.th/title_view.php?n_id=125&img=1&action=view อ่านต่อ
ประชุมรับนโยบาย  
วันที่ประกาศข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 2685 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว หน้า 1/1
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์