ประชุมรับนโยบาย แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 2887 คน


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา กองการศึกษาทั่วไปได้ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อรับนโยบายใหม่ของผู้บริหาร

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ พ.ศ.2561, งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000, โทรศัพท์.055 961107 - 1108 โทรสาร.055 961102 
หรือ ทางอีเมล์ gened@nu.ac.th
Online จำนวน : 1 คน  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์